Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Het kan hierbij gaan om een toekenningsbesluit van een uitkering, vergunning of een intrekking van een vergunning. De overheid kan ook handhavend optreden en u een boete geven. Bijvoorbeeld wanneer de overheid van mening is dat u een werknemer zonder werkvergunning heeft laten werken.

Bent u het niet eens met de beslissing van een bestuursorgaan?

Dan kunt u daartegen in bezwaar of beroep gaan. Het is goed mogelijk dat u de beslissing niet kunt afwachten en er een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de rechtbank. In de Algemene wet bestuursrecht staan de algemene regels van het bestuursrecht. Het is echter vaak zo dat er sprake is van bijzonder bestuursrecht. Bijvoorbeeld sociale voorzieningen, uitkeringen, vreemdelingenrecht of belastingrecht. Deze rechtsgebieden vallen allen onder bestuursrecht, maar hebben vaak net iets afwijkende regels met betrekking tot bijvoorbeeld termijnen. Het is belangrijk wanneer u een geschil heeft met de overheid, u zich laat bijstaan door een advocaat met kennis van het bestuursrecht.

U kunt rekenen op een gedegen analyse en uitleg hoe uw zaak het beste kan worden aangepakt. Samen met de advocaat zal worden gekeken wat de beste manier is om uw juridisch probleem aan te pakken.

Flipseadvocatuur helpt u graag bij uw conflict met de overheid

Flipse advocatuur helpt u met het opstellen van bezwaarschriften, onderhandelen met de overheid en procederen tegen de overheid.

Dreigt er een juridisch conflict of heeft u een juridisch probleem? Blijf er niet mee zitten, maar kom in actie!.
Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken neem u dan contact met Flipse Advocatuur in Utrecht op.
Ik help u graag verder.

Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Het kan hierbij gaan om een toekenningsbesluit van een uitkering, vergunning of een intrekking van een vergunning. De overheid kan ook handhavend optreden en u een boete geven. Bijvoorbeeld wanneer de overheid van mening is dat u een werknemer zonder werkvergunning heeft laten werken.

Bent u het niet eens met de beslissing van een bestuursorgaan?

Dan kunt u daartegen in bezwaar of beroep gaan. Het is goed mogelijk dat u de beslissing niet kunt afwachten en er een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de rechtbank. In de Algemene wet bestuursrecht staan de algemene regels van het bestuursrecht. Het is echter vaak zo dat er sprake is van bijzonder bestuursrecht. Bijvoorbeeld sociale voorzieningen, uitkeringen, vreemdelingenrecht of belastingrecht. Deze rechtsgebieden vallen allen onder bestuursrecht, maar hebben vaak net iets afwijkende regels met betrekking tot bijvoorbeeld termijnen. Het is belangrijk wanneer u een geschil heeft met de overheid, u zich laat bijstaan door een advocaat met kennis van het bestuursrecht.

U kunt rekenen op een gedegen analyse en uitleg hoe uw zaak het beste kan worden aangepakt. Samen met de advocaat zal worden gekeken wat de beste manier is om uw juridisch probleem aan te pakken.

Flipseadvocatuur helpt u graag bij uw conflict met de overheid

Flipse advocatuur helpt u met het opstellen van bezwaarschriften, onderhandelen met de overheid en procederen tegen de overheid.

Dreigt er een juridisch conflict of heeft u een juridisch probleem? Blijf er niet mee zitten, maar kom in actie!.
Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken neem u dan contact met Flipse Advocatuur in Utrecht op.
Ik help u graag verder.