Personen- en familierecht:

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met familiaire zaken als scheiding, geboorte, afstamming en huwelijk. Personen- en familierecht is opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Internationale regels voor het familierecht zijn vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Aan welke onderwerpen kunt u dan denken? Bijvoorbeeld naamswijziging, adoptie, erkenning/ontkenning vaderschap, maar ook echtscheidingen, alimentatie bekeringen, ontbinding van geregisterde partnerschap, omgangsregelingen, gezag.

Procederen of met elkaar het gesprek aangaan

Er kunnen op het gebied van personen- en familierecht tussen de verschillende partijen conflicten ontstaan. Het is van belang dat u tijdig een advocaat inschakelt om te weten wat uw rechten en plichten zijn. Flipseadvocatuur weet de weg in de regels van het personen-en familierecht en kan u bijstaan bij uw problemen betreffende het personen-en familierecht. Indien nodig kan Flipseadvocatuur u bijstaan in de procedure voor de rechtbank. Het is echter beter om eerst een gesprek aan te gaan met elkaar. Wellicht is er een oplossing en is het niet nodig om te procederen.

Echtscheiding

Een echtscheiding (met of zonder kinderen) is vaak een zeer ingrijpend proces. Het is goed om te beseffen dat er verschillende manieren zijn om te scheiden. Dit kan een gezamenlijk verzoek zijn, in de vorm van een echtscheidingsconvenant, of een eenzijdig verzoek tot echtscheiding.  In goed overleg kan samen met u worden bepaald welke procedure voor u het meeste is weggelegd.

Dreigt er een juridisch conflict of heeft u een juridisch probleem? Blijf er niet mee zitten, maar kom in actie!.
Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken neem u dan contact met Flipse Advocatuur in Utrecht op.
Ik help u graag verder.