Sociale voorzieningen

In Nederland heeft men te maken met een sociaal zekerheidsstelsel.
Dit stelsel _sociale voorzieningen- wordt gebruikt om mensen die vanwege bepaalde omstandigheden in de financiële problemen terecht zijn gekomen te helpen.

Minimum bestaansinkomen

In Nederland heeft iedereen namelijk recht om een minimum bestaansinkomen. Indien men dus tijdelijk of blijvend) geen of onvoldoende inkomen kan generen, bijvoorbeeld als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, ziekte of pensioen, dan wordt dit aangevuld met een voorziening van de overheid.
Dit kan de centrale overheid zijn of decentrale overheid. Daarnaast zijn er binnen het stelsel van sociale zekerheid tal van ondersteunende regelingen, zoals bijvoorbeeld zorg of begeleiding in geval van ziekte, een beperking of arbeidsongeschiktheid.

Sociale zekerheid

Er is een onderscheid tussen sociale voorzieningen en sociale zekerheid.
Het belangrijkste verschil is dat sociale voorzieningen inkomen gerelateerd is en vaak een vangnet is voor als men geen andere voorzieningen kan krijgen, zoals een werkloosheidsuitkering. De sociale voorziening wordt ook vaak gefinancierd door de overheid via de belastingen. Terwijl voor sociale verzekeringen een premie verschuldigd is.

Werknemersverzekeringen

Daarnaast worden volksverzekeringen betaald door inkomensafhankelijke premies en belastingen. De werknemersverzekeringen worden betaald door een inkomensafhankelijke premie voor werknemers.Sociale voorzieningen bestaan uit uitkeringen of andere vormen van ondersteuning die door de overheid, via belastingen, worden gefinancierd. De participatiewet, is een wet die ondersteuning biedt voor mensen die kunnen werken, maar moeilijkheden ondervinden bij het zoeken of uitvoeren van werk.
Dat kan bijvoorbeeld liggen aan een lichamelijke of geestelijke beperking die resulteert in een arbeidsbeperking. De participatiewet heeft de instrumenten om ervoor te zorgen dat ook deze mensen een plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De wet regelt daarnaast financiële bijstand voor mensen die geen of onvoldoende inkomen of vermogen hebben om hun levensonderhoud te voorzien en daarnaast niet in aanmerking komen voor andere uitkeringen.

Dreigt er een juridisch conflict of heeft u een juridisch probleem? Blijf er niet mee zitten, maar kom in actie!.

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken neem u dan contact met Flipse Advocatuur in Utrecht op.
Ik help u graag verder.

Afspraak maken