Oriënterend gesprek

Het eerste gesprek is een oriënterend gesprek en bovendien geheel vrijblijvend, om te bepalen waarmee Flipse Advocatuur in Utrecht u kan bijstaan en welke zaken er spelen.
Het oriënterend gesprek is er in de eerste plaats om kennis met elkaar te maken. Wie bent u en wat kan Flipse Advocatuur in Utrecht voor u betekenen. Er zal een gedegen analyse worden gemaakt van uw vraagstelling en er wordt een eerste inschatting gemaakt van uw kansen en mogelijkheden. Flipse Advocatuur in Utrecht is volstrekt eerlijk en duidelijk over de haalbaarheid van uw kansen. Op basis van het oriënterend gesprek zal een advies worden voorgesteld. Dit advies bespreken wij samen en kiezen vervolgens de juiste strategie.

1. Uurtarief

Dit tarief word bepaald door het aantal uren dat Flipse Advocatuur in Utrecht aan uw zaak besteedt te vermenigvuldigen met het uurtarief. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van het inkomen en of dat het gaat om een particulier of een ondernemer. De uurtarieven variëren van  €  180,00 tot €  240,00

2. Vast tarief

Dit tarief word bepaald door de verschillende procedures, het rechtsgebied en of het gaat om een particulier of een bedrijf:
Gaat het om een vreemdelingenzaak, een aanvraag, bezwaar of beroep, of gaat het om een echtscheidingszaak, voorlopige voorziening dan wel omgangsregeling? De tarieven die in rekening worden gebracht zijn altijd helder en vooraf schriftelijk bevestigd.

3. Gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand betekent hetzelfde als ‘toevoeging’
De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit. De aanvraag hoeft u niet zelf te doen Flipse advocatuur in Utrecht vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Afhankelijk van het inkomen wordt in bepaalde gevallen de kosten van een advocaat vergoed door de Raad van Rechtsbijstand. U moet dan wel een eigen bijdrage betalen, maar de overige advocatenkosten zullen vergoed worden door de Raad van rechtsbijstand. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).
Voor alle zaken geldt de kosten exclusief leges, griffierechten en eventuele deurwaarderskosten zijn.

Op al onze overeenkomsten tot juridische dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
BTW: 170778216B01
Iban: NL16INGB0006590397, BIC: INGBNL2A

Oriënterend gesprek

Het eerste gesprek is een oriënterend gesprek en bovendien geheel vrijblijvend, om te bepalen waarmee Flipse Advocatuur in Utrecht u kan bijstaan en welke zaken er spelen.
Het oriënterend gesprek is er in de eerste plaats om kennis met elkaar te maken. Wie bent u en wat kan Flipse Advocatuur in Utrecht voor u betekenen. Er zal een gedegen analyse worden gemaakt van uw vraagstelling en er wordt een eerste inschatting gemaakt van uw kansen en mogelijkheden. Flipse Advocatuur in Utrecht is volstrekt eerlijk en duidelijk over de haalbaarheid van uw kansen. Op basis van het oriënterend gesprek zal een advies worden voorgesteld. Dit advies bespreken wij samen en kiezen vervolgens de juiste strategie.

1. Uurtarief

Dit tarief word bepaald door het aantal uren dat Flipse Advocatuur in Utrecht aan uw zaak besteedt te vermenigvuldigen met het uurtarief. De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van het inkomen en of dat het gaat om een particulier of een ondernemer. De uurtarieven variëren van € 180,00 tot € 240,00

2. Vast tarief

Dit tarief word bepaald door de verschillende procedures, het rechtsgebied en of het gaat om een particulier of een bedrijf:
Gaat het om een vreemdelingenzaak, een aanvraag, bezwaar of beroep, of gaat het om een echtscheidingszaak, voorlopige voorziening dan wel omgangsregeling? De tarieven die in rekening worden gebracht zijn altijd helder en vooraf schriftelijk bevestigd.

3. Gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand betekent hetzelfde als ‘toevoeging’
De Wet op de rechtsbijstand regelt dat mensen die geen mediator of advocaat kunnen betalen een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. Dit heet gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand regelt dit. De aanvraag hoeft u niet zelf te doen Flipse advocatuur in Utrecht vraagt namens u subsidie aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Afhankelijk van het inkomen wordt in bepaalde gevallen de kosten van een advocaat vergoed door de Raad van Rechtsbijstand. U moet dan wel een eigen bijdrage betalen, maar de overige advocatenkosten zullen vergoed worden door de Raad van rechtsbijstand. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).
Voor alle zaken geldt de kosten exclusief leges, griffierechten en eventuele deurwaarderskosten zijn.

Op al onze overeenkomsten tot juridische dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
BTW: 170778216B01
Iban: NL16INGB0006590397, BIC: INGBNL2A